Termeni si conditii

Larex Global Floor SRL colecteaza si proceseaza datele personale ale persoanelor fizice, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei note informative este de a explica modul in care datele dvs personale sunt utilizate si scopul legitim in care acestea sunt folosite.

Scopul utilizarii datelor personale

Larex Global Floor SRL colecteaza si prelucreaza datele dvs personale in urmatoarele scopuri:

 • in scopul prestarii serviciilor solicitate in baza contractului;
 • in scopul luarii automate a deciziilor pentru evaluarea riscurilor de conflict de interese;
 • in scopul respectarii obligatiilor legale;
 • in scop de marketing, pentru informare cu privire la noutati legislative, pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite;

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dvs pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus, conform Regulamentului (UE) 2016/679 este:

 • consimtamantul dumneavoastra;
 • contractul nr.1301;

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);
 • angajatii sau colaboratorii implicati in mod direct/indirect in activitatea societatatii, colaboratori ai Larex Global Floor SRL
 • clientii societatii

Pastrarea datelor personale

Datele personale vor fi pastrate in conditii de securitate atata timp cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale.
Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dvs personale In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza Regulamentului (UE) privind protectia datelor la nivel european 2016/679, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi, printr-o cerere scrisa catre Larex Global Floor SRL:

 • dreptul de informare si de acces la datele dvs personale;
 • dreptul de a solicita oricand rectificarea sau actualizarea datelor dvs atunci cand acestea sunt inexacte sau incomplete
 • dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de ex., cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus);
 • dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite circumstante (de ex., cand dvs contestati exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date);
 • dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor;
 • dreptul de a va opune prelucrarii;
 • dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care ati consimtit anterior; Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 • dreptul de a fi uitat, in sensul solicitarii de stergere a evidentelor datelor dvs personale din mediul on-line;
 • dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dvs personale catre un alt operator de date personale desemnat de dvs;
 • de asemenea, aveti dreptul de a fi notificat de catre Larex Global Floor SRL in caz de incalcari privind securitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la exercitarea lor ori utilizarea de catre Larex Global Floor SRL a datelor dvs personale, ne puteti contacta alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand, totodata, numele dumneavoastra, adresa postala sau de email (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul dvs de telefon precum si scopul cererii dvs. Va comunicam ca exercitarea anumitor drepturi ale dvs prin interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa impiedice executarea contractului nr.1301, in atare caz, societatea fiind exonerata de orice raspundere.

Ne puteti contacta:

 • Prin email – la adresa : office@lgf-floor.ro
 • Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta – la sediul din Str. Vasile Lucaciu, nr. 172 cod postal 430402, Baia Mare, Maramures, Romania

Va informam de asemenea ca orice comunicare catre Larex Global Floor SRL parvenita de la o adresa de e-mail pe care nu ati furnizat-o sau care e alocata altei persoane nu va fi avuta in vedere, acea comunicare urmand a fi stearsa. Totodata, orice comunicare catre Larex Global Floor SRL parvenita pe posta, fara semnatura legalizata, nu va fi avuta in vedere, acea comunicare impreuna cu plicul care o contine urmand a fi distruse neputand fi probata identitatea solicitantului ori indreptatirea acestuia.